kontakt    mapa strony  
    polski   english

Najlepsi z Najlepszych 4.0

Studenci koła naukowego SKN UbiCOMP przy Instytucie Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej realizują projekt w ramach programu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.”  zgodnie z umową MNiSW/2020/44/DIR/NN4 p.t.: Udział studentów w międzynarodowych konferencjach naukowych z dziedziny interakcji człowiek – komputer.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem realizacji projektu badawczego jest opracowanie nowoczesnych i innowacyjnych  technologii użytkowych,  ich prototypów wysokiego poziomu, a następnie organizacja badań naukowych w obszarze czynników ludzkich w systemach informatycznych. Opracowane technologie staną się przedmiotem publikacji naukowych na czołowych konferencjach w dziedzinie interakcji człowiek-komputer oraz zgłoszeń konkursowych na międzynarodowe konkursy i wystawy wynalazczości i innowacji.

Przedmiotem badań grupy studentów jest implementacja systemów interakcji człowiek-komputer (HCI) w różnych aspektach życia oraz zbadanie ich wpływu na zachowanie użytkowników. Udział w konferencjach zakłada opracowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu HCI o następującej tematyce:

Prace studentów prezentowane są na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych oraz na międzynarodowych konkursach wynalazczości i innowacji.

Wartość projektu: 142 264,71 PLN

Dofinansowanie projektu z EU: 119 900,68 PLN

 

powrót do góry