kontakt    mapa strony  
    polski   english

Aktualności

Konferencja „Polska w technosferze przyszłości” – najważniejsze trendy technologiczne

Nominacje profesorskie

Od lutego 2021 roku Instytut ma 2 nowych profesorów zwyczajnych: prof. dr hab. inż. Volodymyra Mosorova (11.02.2021) i prof. dr hab. inż. Jerzego Zgraję (26.02.2021).

Gratulujemy obu Panom i życzymy jeszcze wielu innych sukcesów naukowo-dydaktycznych !
Więcej szczegółów na temat nominacji profesora Zgrai można czytać w "Życiu Uczelni" (https://zu.p.lodz.pl/nominacja-profesorska-dr-hab-inz-jerzy-zgraja)

Konkurs HCI o stypendium w Harvard University

W związku z rozwojem w Politechnice Łódzkiej szkoły naukowej Human-Computer Interaction (HCI), w styczniu 2019 r. zostanie ogłoszony konkurs dla studentów na projekt naukowy z tej dziedziny.

W konkursie mogą wziąć udział studenci, szczególnie kierunku Informatyka, a do konkursu będą przyjmowane oryginalne pomysły na projekty badawcze realizowane w dziedzinie HCI. Do konkursu będzie można zgłosić pomysł na indywidualny lub zespołowy (dwuosobowy) projekt naukowy. Zgłoszenie powinno zawierać maksymalnie jednostronicowy opis koncepcji projektu.

Do 5 najlepszych projektów uzyska możliwość realizacji w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019. Projekty będą realizowane w formule Research-based learning, a wybrani autorzy najciekawszych projektów będą, przy wsparciu mentora, realizowali własne pomysły w Politechnice Łódzkiej przez cały semestr letni. Zwieńczeniem tej fazy działań będzie przedłożenie raportu z wynikami przeprowadzonych prac oraz zaprezentowane ich przed międzynarodowym gronem specjalistów z dziedziny HCI w lipcu 2019 r.

Twórca lub twórcy projektów będą mieli szansę na kilkumiesięczny staż naukowy w Harvard University (USA).

Konkurs jest przygotowywany w ścisłej współpracy grupy badawczej Ubicomp działającej przy Instytucie Informatyki Stosowanej wraz z Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE). Regulamin konkursu dostępny będzie na początku stycznia.

Szkoła letnia Internet of Things Connect'em All 2018

W dniach 7-14 lipca w Łodzi odbyła się międzynarodowa szkoła letnia nt. Internetu Rzeczy pn „Internet of Things: Connect’em All”. W wydarzeniu tym wzięło udział ponad 20 studentów z Europy i Polski.

W trakcie wydarzenia przeważały zajęcia praktyczne; warsztaty i praca w laboratorium nad projektami. Dodatkowo odbyła się też kilka wykładów dot. najnowszych technologii i badań w zakresie projektowania systemów internetu rzeczy zorientowanych na użytkowników.

Podsumowaniem szkoły były prezentacje projektów zrealizowanych przez międzynarodowe zespoły studentów. Studenci opracowali prototypowe rozwiązania dotyczące automatycznych systemów rozliczania zużycia kawy w ekspresach korporacyjnych, bezpieczeństwa i identyfikacji uczestników w miejscach gier, automatycznego lądowania bezzałogowych statków powietrznych wspomagający wieżę kontrolną, system wspomagający wykrywanie trafienia do bramki w grach zespołowych czy też system usprawniania przepływu ruchu drogowego i ograniczenia emisji spalin w centrach metropolitalnych.

Szkoła została zorganizowana przez Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej we współpracy z międzynarodowym stowarzyszeniem BEST w cyklu „BEST Summer Course”. Nad całością czuwał koordynator główny szkoły dr inż. Krzysztof Grudzień. Część warsztatowa i projektowa była koordynowana przez SKN Ubicomp pod kierunkiem Mikołaja Woźniaka. Nad bieżącą organizacją czuwała ekipa z BESTu: Natalia Stawiana, Dawid Cichański, Karolina Kostuś, Paweł Telus, Andrzej Ruda pod dowództwem Ewy Trelińskiej. Studenci Ubicomp zaangażowani w szkołę to: Julia Dominiak, Piotr Ładoński, Bartosz Ammer, Dawid Sielski.

Dystyngowani wykładowcy i prowadzący warsztaty i zajęcia, którzy wzbogacili nas swoją wiedzą i doświadczeniem to: prof. Jacek Kucharski, prof. Paweł Strumiłło, prof. Krzysztof Ślot, prof. Laurent Babout, dr Andrzej Romanowski, Natalia Paluch, dr Zdzisława Rowińska, dr Jacek Nowakowski, dr Rafał Wojciechowski, dr Tomasz Jaworski, dr Piotr Duch,

Uczestnicy szkoły przyjechali do Polski z następujących krajów: Grecja, Niemcy, Hiszpania, Macedonia, Portugalia, Słowenia Turcja,  Dania, Czechy, Ukraina.

Zajęcia odbyły się w gościnnych wnętrzach Centrum Technologii Informatycznych oraz Instytutu Informatyki Stosowanej PŁ.

Wszystkim prowadzącym zajęcia i uczestnikom serdecznie gratulujemy.

SKN Main na Dniach Wydziału

Jak co roku Wydział EEIiA organizuje wydarzenie zwane Dniem Wydziału. 20 marca uczniowie szkół średnich oraz studenci mieli możliwość zapoznania się z interesującymi ich tematami. Jednym z nich było nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami łódzkich firm w celu zapoznania się z ich ofertą skierowaną do studentów i absolwentów. Inny zaś dotyczył oferty dydaktycznej Wydziału.

Dla zainteresowanych przeprowadzone zostały prelekcje na tematy związane informatyką oraz elektroniką. Również koła naukowe pokazały naszym gościom, że studia to nie tylko nauka, ale i również ciekawie spędzony czas i zdobywanie doświadczenia pod kątem praktycznym.

Koło SKN Main, działające przy Instytucie Informatyki Stosowanej, przygotowało na ten dzień kilka gier (Cave Adventure, Dungeon of Loot, mini gry na Arduino), ploter, dwa pojazdy zdalnie sterowane, edytor grafiki oraz zagadkę z nagrodą. Dzięki temu stoisko koła cieszyło się niemałym zainteresowaniem!

Sukces studentów IIS w konkursie stypendialnym

Ogromny sukces naszych studentów w Konkursie Fundacji PŁ dla szczególnie uzdolnionych studentów Politechniki Łódzkiej. Jakub Forysiak, Krzysztof Fudała i Piotr Krawiranda zostali laureatami stypendiów w wysokości 5 tysięcy złotych. Stypendia zostały wręczone przez p. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Wiceprezesa Rady Ministrów dr Jarosława Gowina. Laureaci są czynnymi członkami studenckich kół naukowych działających przy Instytucie Informatyki Stosowanej: SKN Ubicomp oraz SKN Main, a także członkami zespołu Łódź Solar Team. Obecnie zajmują się zagadnieniami z zakresu interakcji człowiek-komputer z wykorzystaniem technologii rzeczywistości rozszerzonej pod kierunkiem dr inż. Andrzeja Romanowskiego.

Stypendia przeznaczone są na dalszy rozwój naukowy. Gratulacje!

Seminarium data science

Dzisiaj rozpoczęliśmy projekt dotyczący tworzenia metod wsparcia obliczeniowego przy budowie normalizatorów mikroRNA dla celów optymalizacji radioterapii. Nasz zespół rośnie. Witamy nowych członków - studentów chcących się rozwijać badawczo w zakresie informatyki medycznej i data science!

 

Medical Data Science Seminar

Ubicomp: Warsztaty UX w dni Wydziału EEIA

W ramach Dnia Wydziału EEEIA Studenckie Koło Naukowe Ubicomp zorganizowało warsztaty z zakresu projektowania doświadczeń użytknownika - UX Design workshops. Warsztaty były prowadzone w języku angielskim, a uczestnikami byli uczniowie szkół średnich i studenci z kilku krajów Europy i Azji. Warsztaty poprowadzili Natalia Paluch i Mikołaj Woźniak z pomocą innych członków Ubicomp. Nie samymi warsztatami student żyje, więc w przerwie była pizza:)

SKN Ubicomp Warsztaty UX IIS PŁ 2018

Konkurs FIRST LEGO League

Z inicjatywy Dyrektora Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Dominika Sankowskiego w pomieszczeniach Insytutu oraz Wydziału EEIiA odbył się pierwszy raz w Polsce, europejski półfinał konkursu FIRST LEGO League. Przez cały weekend (10 – 11 lutego 2018) dzieci z Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier projektowały roboty przeznaczone do pracy m.in. elektrowni wodnej.

czytaj więcej

Wyniki konkursu Wyzwań Weekendowych

Drodzy Studenci!
Podczas piątkowego wykładu wręczyliśmy dyplomy oraz wyróżnienia dla osób, które wykazały się ponadprzeciętnymi umiejętnościami programistycznymi w konkursie Wyzwania Weekendowe, organizowanym przez Instytut Informatyki Stosowanej dla studentów Podstaw Programowania 1. Konkurs ten został przeprowadzony z wykorzystaniem platformy do automatycznego sprawdzania prac studenckich Mrówka. Nagrody wręczyli: dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, dr inż. Piotr Duch oraz dr inż. Tomasz Jaworski.

Wyróżnione osoby to:

 • Adrian Kowalski za zajęcie I miejsca w konkursie Wyzwania Weekendowe.
 • Adrian Ałaszewski za zajęcie II miejsca w konkursie Wyzwania Weekendowe.
 • Wojciech Muras za zajęcie III miejsca w konkursie Wyzwania Weekendowe (kategoria - liczba zdobytych punktów).
 • Artur Wiśniewski za zajęcie III miejsca w konkursie Wyzwania Weekendowe (kategoria - liczba wysłanych zadań).

Gratulujemy oraz życzymy kolejnych sukcesów!

Ponadto, dyplomy wyróżnienia otrzymały:

 • Izabela Wiatrowska za przeprowadzenie zajęć z programowania Arduino dla uczniów szkół patronackich z Ozorkowa i Skierniewic.
 • Alicja Krautsztrung za przeprowadzenie zajęć z programowania Arduino dla uczniów szkół patronackich z Ozorkowa i Skierniewic.

Prezentacja studenckich projektów Arduino

Na pierwszym wykładzie z Podstaw Programowania 2 studenci zaprezentowali swoje projekty, zrealizowane na dedykowanych płytkach edukacyjnych, z wykorzystaniem platformy Arduino.

Projekty te były realizowany w trakcie dwóch ostatnich zajęć laboratoryjnych z Podstaw Programowania 1. Średni czas realizacji zaprezentowanych projektów wyniósł trzy godziny.

Więcej informacji można znaleźć w rozwinięciu artykułu.

czytaj więcej

Studenckie Koło Naukowe MAIN w TME!

23 lutego studenci Koła Naukowego MAIN mieli przyjemność odwiedzić firmę TME (Transfer Multisort Elektronik) – jednego z największych dystrybutorów komponentów elektronicznych, elektrotechnicznych oraz wyposażenia warsztatowego. Tam dowiedzieli się w jaki sposób funkcjonuje cały cykl zamówień, zaczynając od stanowisk handlowych, przez zintegrowaną i autonomiczną sieć taśm oraz punktów, przy których maszyny współpracują z ludźmi, aż do pakowalni włącznie. Dzięki temu studenci mieli możliwość poznania rzeczywistego systemu informatycznego z całkowicie innej perspektywy!

Więcej informacji: https://www.facebook.com/tmekariera/posts/1945666432416415

Wizyta uczniów szkół patronackich z Ozorkowa i Skierniewic

W dniach 21.02 i 22.02 mieliśmy przyjemność spotkać się z uczniami szkół średnich, którzy pierwszy raz zmierzyli się z programowaniem platformy Arduino. Podczas czterogodzinnych zajęć zapoznali się oni z możliwościami tych popularnych mikrokomputerów. Ambitni mieli możliwość realizacji własnych, niezwykle interesujących projektów.

Zajęcia odbyły się w miłej atmosferze i przprowadzili je: dr Joanna Sekulska-Nalewajko (część artystyczna) oraz dr inż. Tomasz Jaworski i dr inż. Piotr Duch (cześć techniczna). Niezwykle cenna okazała się pomoc naszych doktorantów (mgr inż. Izabela Perenc) oraz studentów Koła Naukowego Main - Alicji Krautsztrung, Izabeli Wiatrowskiej, Rafała Rybowskiego, Mateusza Nowaka oraz Magdaleny Wiśniewskiej.

Dziękujemy!

Mamy nadzieję, że udało nam się zainspirować uczniów dalszego rozwijania umiejętności pracy z Arduino.

Łódzki Game Jam 5 z Kołem Main

Global Game Jam to impreza dziejąca się na całym świecie, w której grupy od jednej do kilku osób przez 48 godzin tworzą gry na określony temat.

Piąta edycja Łódzkiego wydarzenia odbyła się w lokalnym gronie 26-28 stycznia w BBC przy ulicy Brukowej 12.

Tematem tegorocznej edycji była "transmisja", która stała się motywem do wykreowania ciekawych pomysłów i wykazania się umiejętnościami programistycznymi.

Zwycięzcami zostali twórcy trzech gier. Pierwsze miejsce zajęła gra pt. "Two the rescue", drugie "Everything is ammo", a trzecie "Catrans Mission".

Organizatorzy imprezy:

 • Studenckie Koło Naukowe MAIN
 • Superhot
 • OnionMilk
 • Digital Night Studio – sekcja Twórców Gier KINo PŁ
 • Koło Informatycznego Niepokoju KINo

Seminarium nt. metod przetwarzania danych w medycynie i opiece zdrowotnej

19 grudnia 2017 r. odbyło się seminarium naukowe dotyczące prac prowadzonych przez grupę analizy danych działającej przy Instytucie Informatyki Stosowanej PŁ. Omówiono tematy badawczo-rozwojowe realizowane we współpracy z zespołem Zakładu  Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W trakcie seminarium prezentację wygłosili Przemysław Kucharski oraz Szymon Grabia. W związku z interdyscyplinarnym charakterem prowadzonych prac po prezentacjach odbyła się dyskusja dotycząca zarówno informatycznych aspektów rozwijanych projektów, ale także żywo dyskutowano spodziewane efekty i cele naukowe stawiane po stronie medycznej. Grupa robocza pracuje pod opieką dr. inż. Andrzeja Romanowskiego, a bezpośrednią osobą kontaktową jest mgr inż. Przemysław Kucharski. Wszystkie osoby zaintersowane udziałem w pracach zespołu serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Kolejne spotkanie planowane jest planowane już w roku 2018 r. Wszystkim dyskutantom serdecznie dziękujemy za przybycie, aktywne uczestnictwo i życzymy Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego najlepszego w nowym roku!

Godzina Kodowania 2017 w IIS i CTI

Godzina Kodowania 2017 znowu w IIS PŁ! Tym razem odwiedziły nas dzieci i młodzież z Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Smart School z Łodzi i Gimnazjum Miejskiego z Głowna. Warsztaty poprowadzili studenci z Koła Naukowego Ubicomp. W tym roku wprowadziliśmy nowość - dzieci w ramach wprowadzenia poznawały tajniki algorytmiki grając w grę planszową, a dopiero potem sprawdzały zdobyte umiejętności przy tabletach i komputerach programując. Oczywiście nie obyło się także bez nauki robotów i drukowania 3D:)

Królowo nauk gdzie jesteś

Królowo nauk gdzie jesteś? to nazwa przedsięwzięcia realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 46 w Łodzi. W ramach projektu Studenckie Koło Naukowe Main przeprowadziło lekcję o tym do czego przydaje się matematyka w życiu informatyka oraz gdzie można ją znaleźć w przyrodzie. Do pokazania piękna matematycznych możliwości zostały użyte narzędzie Shader Toy, które pokazuje reprezentacje graficzne w przestrzeni 3-wymiarowej na bazie języka programowania oraz symulacji stworzonej w programie Unity 3D

Wizyta studentów z krajów wschodnich w kole Main

20 listopada, do członków Koła Naukowego Main, przyjechała grupa studentów z krajów wschodnich, w ramach programu Study Tours to Poland. Grupa ta gościła w Łodzi w dniach 13-23 listopada 2017.

czytaj więcej

Studenckie Koło Naukowe Ubicomp

Studenckie Koło Naukowe Ubicomp oficjalnie zainaugurowało swoją działalność! Koło powstało przy Instytucie Informatyki Stosowanej PŁ. Na pierwsze zebranie 2 listopada przybyło ok. 25 zainteresowanych studentów reprezentujących różne kierunki studiów, lata i doświadczenia. Rozmawialiśmy o tym jak rozumiemy dziedzinę interakcji człowiek-komputer oraz o pomysłach na projekty i badania. Przewodniczącym SKN jest Natalia Paluch, którą wspierają zastępcy: Bartosz Ammer, Klaudia Greif, Patryk Pomykalski i Mikołaj Woźniak. Opiekunami SKN są dr Krzysztof Grudzień oraz mgr Przemysław Kucharski. Gratulacje dla wszystkich członków i powodzenia na drodze realizacji ciekawych projektów związanych z HCI!

Gamifikacja w nauczaniu programowania MOOC

Ricardo Queiros z Politechniki w Porto przedstawia na seminarium w Instytucie Informatyki Stosowanej swoje doświadczenia we wdrażaniu gamifikacji do nauczania programowania w kursach typu MOOC (massive open online courses).

Gamification in MOOCs seminar in Instytut Informatyki Stosowanej WEEIA Politechnika Łódzka

Wygrana studentów w konkursie ABB IT Challenge

Zespół studentów pn. HomU w składzie Krzysztof Fudała, Jakub Forysiak i Piotr Krawiranda pokonali w finale konkursu ABB IT Challenge drużyny z całej Polski i wygrali 25000 zł! Tematem 10. edycji konkursu była interakcja człowieka z technologią. Serdeczne gratulacje dla zwycięzców!

Nasi studenci postanowili wykorzystać innowacyjną technologię mieszanej rzeczywistości rozszerzonej (Mixed Augmented Reality), aby zaprojektowąć narzędzie dla architektów i projektantów wnętrz. Wykorzystali urządzenie HoloLens i przygotowali system, w którym projektant pracując w tych specjalnych okularach na bieżąco może dodawać i modyfikować obiekty (np. meble, dekoracje, dodatki, sprzęt codziennego użytku, itp.) i od razu widzi obraz przestrzeni z wkomponowanymi wirtualnie nowododanymi elementami, które oczywiście cały czas może zmieniać (przesuwać, zmieniać kolory, rozmiary) oraz obserwować możliwe interakcje (np. sprawdzać, czy wstawiona sofa po rozłożeniu nadal zmieści się w przygotowanej dla niej przestrzeni i nie koliduje ze stołem lub innymi elementami w pomieszczeniu).

Członkowie zwycięskiego zespołu studiują Informatykę na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Są też członkami Koła Naukowego MAIN działającego przy Instytucie Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej działającego pod opieką dr inż. Tomasza Jaworskiego.

HomU - zwycięzki zespół ABB IT Challenge 2017 Koło Naukowe MAIN Instytut Informatyki Stosowanej WEEIA Politechnika Łódzka

DroneRun - badania dla biegaczy i kibców

Instytut Informatyki Stosowanej prowadzi badania w zakresie nowoczesnych technologii i możliwości ich praktycznego zastosowania w życiu codziennym. Obecnie obserwujemy szybki rozwój obszaru technologii związanego z lotami bezzałogowymi, w tym z cywilnymi dronami. W IIS prowadzone są badania nad możliwością wykorzystania dronów m.in. jako narzędzia wsparcia dla biegaczy. W badaniach tych weryfikujemy hipotezy, dotyczące wykorzystania w przyszłości dronów do wsparcia sportowców - profesjonalistów i amatorów. W tym celu nawiązujemy kontakt z uczestnikami amatorskich biegów średnio i długodystansowych, proponując im skorzystanie z naszego "latającego kibica". Ponieważ na długich dystansach kibicom trudno jest przemieszczać się i dopingować zawodników w ciągu całego biegu, zwykle w tradycyjnym podejściu ogranicza się to do stania przy trasie w jednym bądź dwóch miejscach. Dzięki proponowanemu przez nas rozwiązaniu, doping jest możliwy także w innych miejscach trasy, jako że dron może bez przeszkód przemieszczać się śladem biegacza. Więcej informacji nt. badań z zakresu ubicomp w IIS można znaleźć tutaj.

DronyBiegaczeKibiceUbicomp.pl

Sesja tomograficzna

Sesja dot. tomografii procesowej znowu w Łodzi. 15 maja 2017 r. w Instytucie Informatyki Stosowanej gościli prof. Jan Sikora z Politechniki Lubelskiej oraz dr Tomasz Rymarczyk z firmy Netrix.

Akademickie Targi Pracy 2017

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkania z wykładowcami Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, prezentującymi ofertę szkoleniową podczas Akademickich Targów Pracy - 26 kwietnia 2017 r. w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Międzynarodowych Targów Łódzkich.

czytaj więcej

Profesor Jennifer Widom w IIS PŁ

Profesor Jennifer Widom, profesor Informatyki, Dziekan Wydziału Inżynierii Stanford University gościła w Instytutucie Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. W ramach roboczej wizyty Pani Profesor uczyła 120 studentów zagadnień związanych z Big Data, Machine Learning i Data Mining, z kobietami spotkała się przy okrągłym stole, aby dyskutować o 'Kobietach i technologii', a także poprowadziła dla 30 osób (studentów, kadry i profesjonalistów) warsztaty Design Thinking. Jennifer Widom przedstawiła także wykład nt. Research in Databases. Zajęcia, wykłady, warsztaty i spotkania odbywały się w Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE, na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz w Instytucie Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Jej wizyta była unikalną okazją dla studentów i kadry na zetknięcie się z naukowcem, nauczycielem i inspirującą postacią tej klasy. Już wkrótce będziemy informować o kolejnych nicjatywach podejmowanych przez nasz Instytut we współpracy z naukowcami i nauczycielami z tej jednej z najlepszych uczelni na świecie jakim jest Uniwersytet Stanforda.

Odyseja Edukacyjna

Zapraszamy na 3-dniowe warsztaty z zakresu big data oraz design thinking & collaborative problem-solving, które poprowadzi prof. Jennifer Widom z uniwersytetu Stanford.

Big Data

 • 30 marca godz. 9:00 - 18:00 (godzinna przerwa w trakcie) - Budynek A16 - Aula IFE, II p.
 • 31 marca godz. 9:00 - 15:00 (godzinna przerwa w trakcie) - Budynek A16 - Aula IFE, II p.

Research Talk

 • 31 marca godz. 15:15 Budynek A10 - WEEIA, audytorium E2

Women in Tech

 • 31 marca godz. 17:30 - Budynek A16 - IFE, sala nr. 24 (lub 1) - sala na parterze

Design Thinking

 • 1 kwietnia godz. 9:00- 17:00 - Budynek A16 - IFE, sala nr. 110

Liczba miejsc jest ograniczona.

czytaj więcej

Europejski Tydzień Kodowania - Warsztaty z programowania dla dzieci

Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej organizuje wydarzenia edukacyjne związane z Europejskim Tygodniem Kodowania. W dniach 19-20 października pracownicy i doktoranci przeprowadzą zajęcia z nauki programowania dla kilkudziesięciu uczniów szkół podstawowych w Łodzi i Rąbieniu k/Aleksandrowa Łódzkiego. W ramach zajęć uczniowie będą mieli szansę zapoznać się z podstawami informatyki oraz wizualnym sposobem programowania podobnym do układania klocków. Nauka algorytmiki polegać będzie na ułożeniu uporządkowanego zestawu instrukcji, które przyjmują formę kolorowych bloków przeciąganych na ekranach komputerów i tabletów. W zależności od wieku uczniów celem zajęć z programowania będzie opracowanie gry komputerowej, modyfikacja gotowego kodu lub ułożenie algorytmu pozwalającego na sterowanie postaciami z gry w celu pokonania przez nie przeszkód podczas rozgrywki. Warsztaty z programowania będą dodatkowo okraszone pokazem robotyki i innych interaktywnych technologii opracowanych przez Studenckie Koło Naukowe MAIN oraz grupę badawczą Ubicomp.pl, a uczniowie będą pracować także na najnowocześniejszych urządzeniach mobilnych w jakie wyposażone jest Centrum Technologii Informatycznych PŁ. Zajęcia poprowadzą dr inż. Krzysztof Grudzień, dr inż. Zbigniew Chaniecki, dr inż. Andrzej Romanowski, mgr inż. Taras Pański, mgr inż. Sebastian Biedroń oraz mgr inż. Przemysław Kucharski. W warsztatach, poza autorskimi projektami interaktywnymi, wykorzystywane będą materiały https://studio.code.org, środowisko programistyczne https://scratch.mit.edu, tablety iOS, Windows, Android, a także roboty oraz drony.  

Więcej informacji nt. Europejskiego Tygodnia Kodowania można znaleźć tutaj: https://codeweek.org.pl. Europejski Tydzień Kodowania w Łodzi jest współorganizowany przez Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Łódź Chapter Association for Computing Machinery (ACM). Szersze relacje z warsztatów będą dostępne na stronach Instytutu Informatyki Stosowanej http://iis.p.lodz.pl oraz stronach szkół, m.in: http://sprabien.edu.pl oraz http://spoleczna4.edu.pl

Europejski Tydzień Kodowania Łódź 2016

Politechnika Łódzka wygrała Cisco Challenge 2016

Zespół studentów II stopnia Informatyki (specjalność Computer Science and IT z Wydziału Elektroniki, Elektrotechniki, Informatyki i Automatyki)  zwyciężył w Cisco Swith Up Challenge 2016 w Krakowie! W składzie zwycięzkiej drużyny są studenci z programu Erasmus Mundus LAMENITEC - Federico Navarrete, Alfredo Celso, Enrique Hernández z Ameryki Środkowej.

Studenci zainspirowani przedmiotem Pervasive Computing prowadzonym przez dr Andrzeja Romanowskiego z Instytutu Informatyki Stosowanej, zgłosili do konkursu projekt "FireFly T-shirt". Stworzyli inteligentną koszulkę dla rowerzystów poprawiającą ich widoczność, sygnalizującą ich manewry i podnoszącą bezpieczeństwo - "a smart cloth which allows people to wear it during day and night and feel comfortable on the bike". Testy prototypu zarejestrowane na wideo można obejrzeć w serwisie YouTube.

Zwycięski zespół Cisco Challenge 2016 Politechnika Łódzka Instytut Informatyki Stosowanej WEEIA

Ten i inne projekty z zakresu wearable computing, natural interfaces, ubicomp, mobile-mixed reality i innych tworzonych w ramach przedmiotu Pervasive Computing można co roku oglądać w czasie międzynarodowej konferencji iNOTICE w czerwcu - tegoroczna edycja przypada na 22 czerwca 2016r i odbędzie się w Słoku k/Bełchatowa. Zapraszamy!

Akademickie Targi Pracy 2016

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkania z wykładowcami Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, prezentującymi ofertę szkoleniową podczas Akademickich Targów Pracy - 19 kwietnia 2016 r. w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Międzynarodowych Targów Łódzkich.

czytaj więcej

Warsztaty zimowe dla uczniów

Instytut Informatyki Stosowanej zaprasza na bezpłatne warsztaty pokazowo-szkoleniowe dla uczniów klas maturalnych, uzdolnionych w kierunkach nauk ścisłych. Warsztaty obejmą następujące dziedziny:
 • języki programowania (np. Java/C++/C#),
 • programowanie funkcyjne,
 • programowanie urządzeń mobilnych,
 • bezpieczeństwo sieci komputerowych,
 • elementy grafiki i wizualizacji danych,
 • szkolenia z tematyki sieciowej, systemowej lub .NET-owej w ramach Akademii Microsoft.
Zajęcia warsztatowe będą odbywać się w marcu 2016 roku.
Liczba miejsc ograniczona!
czytaj więcej

Seminarium Tomografii Procesowej w Łodzi

W dniach 10-11 grudnia 2015 r. w Instytucie Informatyki Stosowenj PŁ odbywa się seminarium naukowe z zakresu technik pomiarowych i metod komputerowych rozwijanych w Polsce dla tomografii procesowej. Do Łodzi zjechali badacze z uczelni w Warszawie  i  Lublinie, a także przedstawiciele firm i instytutów badawczych (Politechnika Warszawska, Instytut Elektrotechniki.Politechnika Lubelska, Netrix SA). Naukowcy będą dyskutować o najnowszych osiągnięciach w tej dziedzinie i planach dotyczących zaciśnienia współpracy.

Godzina kodowania powraca

Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej wraz z towarzystwem informatycznym ACM Łódź oraz Oddziałem Łódzkim Polskiego Towarzystwa Informatycznego ponownie organizuje „Godzinę Kodowania”. W Międzynarodowym Tygodniu Edukacji Informatyki (Computer Science Education Week), w dniach 7-13 grudnia 2015 r. ponownie odwiedzą nas najlepsze szkoły z Łodzi i Województwa Łódzkiego, które przyjęły nasze zaproszenie. Zajęcia odbędą się w laboratoriach komputerowych Instytutu Informatyki Stosowanej w budynku B-19 Centrum Technologii Informatycznych PŁ oraz w  A10 Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki przy ul. Stefanowskiego 18/22 od godzinach przedpołudniowych, od poniedziałku do czwartku, a także w innych terminach już poza CSEW.

Godzina Kodowania ACM Chapter Łódź PTI 2015

"Godzina Kodowania” to międzynarodowa inicjatywa mająca na celu popularyzację informatyki i pokazanie również nieinformatykom jakie łatwe, przyjemne i pożyteczne może być programowanie. Godzina kodowania to krótkie zajęcia w czasie których dzieci lub dorośli mogą w ciągu jednej godziny nauczyć się układać programy komputerowe z klocków. Progamy układa się przeciągająć i upuszczając właściwe bloki w odpowiedniej kolejności tak, aby sterować postaciami poruszającymi się na ekranie komputerowym.

Godzina kodowania jest organizowana przez organizację Code.org w ramach światowego Tygodnia Edukacji Informatyki. Dzięki tej inicjatywie już ponad 100 milionów osób miało okazję zetknąć się z programowaniem i przekonać się, że to nie jest trudne!

Informacje są dostępne również na stronach Code.org, WEEIA PŁl oraz ACM Łódź Chapter:

https://code.org/
http://www.weeia.p.lodz.pl/
https://acmlodz.wordpress.com/

Konkurs Cisco Switch-Up Challenge

Do you have a brilliant idea to change the world with connected technology?

Enter the competition for the chance to win a trip of a lifetime to our headquarters in San José, California and be part of an inspiring journey!

Form a team of 3 - 5 undergraduate students from the same university and outline our plans to use the Internet of Everything to solve environmental or social issues.

Register your team on the website now: http://www.cisco.com/web/PL/events/2015/switchup_challenge/index.html

To watch our introductory video, gohere

czytaj więcej

Międzynarodowa konferencja FedCSIS w PŁ

Od niedzieli 13. września w Łodzi trwa największa w Polsce, międzynarodowa, naukowa konferencja informatyczna FedCSIS. Na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej pojawiło się ponad 300 naukowców i praktyków z całego świata. W ramach FedCSIS odbywa się 24 wydarzenia: sympozja, warsztaty, seminaria i sesje specjalne z zakresu szeroko rozumianej informatyki teoretycznej i jej zastosowań.

FedCSIS Lodz


Wykłady plenarne są prowadzone przez światowej klasy specjalistów: w poniedziałek John  Sowa z VivoMind Research opowiadał o 'Cyklu kognitywnym'  (Keynote title : The Cognitive Cycle), a Rick Glick z firmy Infobright opowiadal o 'Najnowszych trendach w analityczych bazach danych' (Keynote title: Current Trends in Analytic Databases). We wtorek Wojtek Kozaczynski z Microsoft, Redmond  mówił o 'Monitorowaniu infrastruktury w chmurach obliczeniowych' (Keynote on: What has gone wrong in the cloud? Monitoring cloud infrastructure and things that run in it.), a Mohammed Atiquzzaman z University of Oklahoma przedstawił temat 'Rozszerzania zasięgu Internetu do przestrzeni kosmicznej' (Keynote on Extending the Internet to Space). Konferencja potrwa do środy, 16. września 2015 r., a pełen program jest dostępny w witrynie FedCSIS.org.

Seminarium profesora Kima w IIS

W dniu 10 sierpnia 2015 r. gościliśmy profesora Kyunkg Youn Kima, który w ramach naukowego seminarium Instytutu Informatyki Stosowanej wygłosił  wykład pt. Electrical Impedance Tomography Applied to Industrial and Medical Applications. Profesor Kim jest szefem Katedry Inżynierii Elektronicznej Narodowego Uniwersytetu Jeju usytuowanego na wyspie Jeju w Korei Południowej.

Cisco Students Days

W dniu 15.06.2015 w Sali Rady Wydziału w godzinach 10:00-14:00 odbędzie się coroczna impreza CISCO Students Days. Spotkanie  odbędzie się dzięki dr hab. inż. Sławomirowi Hausmanowi Dziekanowi Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki.  Instytut Informatyki Stosowanej jest koordynatorem tego spotkania. Udział w spotkaniu jest bezpłatny bo zarejestrowaniu na stronie http://www.cisco.com/pl/studentday/

czytaj więcej

Bazy danych w praktyce - warsztaty na IFE, 7. maja 2015

W imieniu firmy Public Consulting Grup (PCG) zapraszamy na warsztaty organizowane dla studentów z Łodzi, które odbędą się 7 maja godz 14:30 - 16:00 na wydziale International Faculty of Engineering (IFE) Politechniki Łódzkiej.

Temat: projektowanie i użytkowanie baz MSSQL

czytaj więcej

Dziewczyny w Nowych Technologiach - Konferencja w CTI, 23.04.2015

Dyrektor CTI, Przemysław Sękalski zaprasza wszystkie nasze studentki i studentów na konferencję "Dziewczyny w Nowych Technologiach" organizowaną we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Szczegółowa agenda oraz sylwetki prelegentów w załączeniu

czytaj więcej

Warsztaty dla technologów przemysłowych

W dniu 5.12.2014 roku w Laboratorium Naukowym Tomografii Procesowej im. Prof. T. Dyakowskiego w Instytucie Informatyki Stosowanej odbyła się demonstracja nowego systemu informatycznego dedykowanego dla potrzeb diagnostyki i sterowania procesów przepływów dwufazowych.

czytaj więcej

Największe wydarzenie edukacyjne w historii - godzina kodowania także w IIS PŁ

Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej wraz z towarzystwem informatycznym ACM Łódź organizuje „Godzinę Kodowania”. W tym tygodniu odwiedzą nas najlepsze szkoły z Łodzi i regionu, które przyjęły nasze zaproszenie. W poniedziałek gościliśmy Zespół Szkół nr 4 ze Skierniewic, a w środę 10 grudnia na Politechnice pojawią się uczniowie trzeciej klasy Szkoły Podstawowej nr 44. Najbliższe zajęcia odbędą się w laboratoriach komputerowych Instytutu Informatyki Stosowanej w budynku Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki przy ul. Stefanowskiego 18/22 od godziny 8:30 do 10:00.

"Godzina Kodowania” to międzynarodowa inicjatywa mająca na celu popularyzację informatyki i pokazanie również nieinformatykom jakie łatwe, przyjemne i pożyteczne może być programowanie. Godzina kodowania to krótkie zajęcia w czasie których dzieci lub dorośli mogą w ciągu jednej godziny nauczyć się układać programy komputerowe z klocków. Progamy układa się przeciągająć i upuszczając właściwe klocki we właściwej kolejności, aby sterować poruszającym się na ekranie ptaszkiem z popularnej gry Angry Birds.

Godzina kodowania jest organizowana w ramach światowego Tygodnia Edukacji Informatyki (Computer Science Education Week) i jest prawdopodobnie największym wydarzeniem edukacyjnym w historii. Celem, który postawili sobie organizatorzy jest 100 milionów osób na całym świecie, które mają wziąć udział w Godzinie Kodowania.

Informacje są dostępne również na stronach WEEIA i ACM Łódź Chapter:

http://www.weeia.p.lodz.pl/
https://acmlodz.wordpress.com/

Godzina kodowania 2014 ŁÓDŹ

Jak Oscar Wilde i gnijący pomidor mogą pomóc w obniżeniu poziomu hałasu?

Zapraszamy na warsztaty doktoranckie WD 2014 - Poronin

Warsztaty Doktoranckie
WD 2014
Poronin
8 – 10 września 2014
Pod patronatem honorowym
Przewodniczącego Rady Naukowej IEL 
prof. dr hab. inż. K. Zakrzewskiego
Dyrektora IEL dr hab. W. Wilczyńskiego, prof. IEL
ABB Sp. z o.o, Korporacyjnego Centrum Badawczego 
Starowiślna 13a, 31-038 Kraków, Polska
Krajowej Reprezentacji Doktorantów
Orgranizowane przez:
Instytut Elektrotechniki - Warszawa
Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych - Politechnika Lubelska
Akademia Górniczo-Hutnicza - Kraków
czytaj więcej

Konferencja Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania

 W dniach 25-26 czerwca 2014 roku Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej wraz z Katedrą Automatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie organizują wspólną doroczną konferencję naukową na temat "Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania".
Miejsce spotkania to tradycyjnie Słok koło Bełchatowa.
Spotkanie to poprzedzone jest jednodniową V międzynarodową konferencją iNOTICE.

czytaj więcej

DESTINE - rekrutacja do projektu intensywnego Design Thinking

Ruszyła rekrutacja do projektu Erasmus Intensive Project DESTINE - Design Thinking in Engineering.

To Twoja szansa na udział w niezwykłym doświadczeniu i realizację projektu z wykorzystaniem Design Thinking w międzynarodowej, wielokulturowej grupie. DESTINE rozwinie Twoją kreatywność i wyzwoli potencjał innowacji, który masz w sobie.

Projekt odbędzie się w dniach 6-19 lipca 2014r. Do zdobycia 5 ECTS.
Uwaga - przedłużony termin rekrutacji upływa 9. marca – aplikuj już dziś, zapraszamy!

Więcej informacji na stronie projektu DESTINE.

DESTINE baner mini

czytaj więcej

Avatary dzieciom - piknik „Żegnamy złote wakacje”

W dniu 23 września nasi studenci Informatyki wzięli udział w pikniku „Żegnamy złote wakacje” organizowanym przez Fundację Pomagam w ośrodku Campoverde.

czytaj więcej

Prezentacja innowacyjnych algorytmów sterowania platformami mobilnymi

W dniach 02-05.09.2013 uczestniczymy w XXI Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach
Zapraszamy na wykład:
który odbędzie się w środę, (4.09.2013, 11:00 - 12:00, sala Kappa (CK1), Centrum Konferencyjne) oraz stanowisko B-11 na którym prezentujemy innowacyjne rozwiązania sterowania platformą mobilną realizujące założenia specyfikacji wymagań dla
4 konkursu ogłoszonego przez NCBiR w ramach BiO

Nasz student Paweł Błażejewski w międzynarodowym inkubatorze projektów IT

Student Politechniki Łódzkiej pan Paweł Błażejewski dostał się do prestiżowego włoskiego inkubatora TechPeaks dla pomysłów biznesowych z branży IT. Przez najbliższe pół roku pod okiem międzynarodowych mentorów z branży IT, marketingu, świata biznesu oraz funduszy kapitałowych (w tym twórcy portalu EventBrite, Bitly, Jawbone, oraz LeanStartupMachine.com) będzie rozwijał swój pomysł we włoskich alpach i walczył o 25 tyś Euro na założenie własnej firmy. Inkubator wystartował pod koniec maja, a na oficjalnym otwarciu pojawił się premier włoch Enrico Letta.
Do programu zgłosiło się indywidualnie jak i zespołowo 690 osób z 52 krajów, a średnia wieku uczestników to 29lat. Wybrano 72 osoby, z najlepszym doświadczeniem, pasją i pomysłem na biznes. Aby przejść skomplikowany proces rekrutacji i dostać się do programu należało opisać swoje wcześniejsze doświadczenie zawodowe, umiejętności, wypełnić test psychologiczny MBTI, zaprezentować swój pomysł na biznes oraz nagrać 3 minutowy filmik o swojej motywacji do udziału w programie.

Więcej informacji o programie na stronie www.TechPeaks.eu

Pawłowi życzymy powodzeniaI O sukcesach będziemy informować na bieżąco:)

Grant Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

W ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Instytut Informatyki Stosowanej otrzymał grant na realizację wizyty przygotowawczej.

czytaj więcej

Akademickie Targi Pracy 2013

Zapraszamy na spotkania z wykładowcami Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej podczas Akademickich Targów Pracy

czytaj więcej

Zajęcia dla uczniów ZSPM w Łodzi

W ramach kontynuacji współpracy z Zespołem Szkół Przemysłu Mody w Łodzi w dniach 30.01 i 6.02.2013 trzeci raz gościliśmy w naszych laboratoriach grafiki komputerowej uczniów z klas drugich tej szkoły wraz z opiekunami.

czytaj więcej

BB Jam Europe 2013 – byliśmy tam

W dniach 4-6 luty 2013 roku w Amsterdamie odbyła się konferencja BlackBerry Jam Europe 2013. Była to konferencja, głownie poświęcona zaprezentowaniu nowego smartfonu BlackBerry Z10 oraz systemu operacyjnego BlackBerry 10. Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, jako uczelnia uczestnicząca w programie akademickim BlackBerry, wzięła udział w tym wydarzeniu.

czytaj więcej

Otwarte seminarium KMI

Dziekan WEEIA, Koło Naukowe Młodych Informatyków PŁ, Oddział Łódzki PTI oraz Lodz ACM Chapter zapraszają na otwarte Seminarium KMI, które odbędzie się we wtorek, 18.12.2012 r. o godz. 16.15, salaE2, budynek WEEIA, ul. Stefanowskiego 18/22.

czytaj więcej

Wykłady ze sztucznej inteligencji - transmisje z Szanghaju

Wykłady ze sztucznej inteligencji transmitowane są do 15 uniwersytetów na świecie, w tym do Politechniki Łódzkiej.

Zapraszamy wszystkich w każdy czwartek

czytaj więcej

Nowa Struktura

Zarządzeniem JM Rektora PŁ z dn. 31 maja 2012 r., z dniem 1 czerwca 2012 r. przekształcono Katedrę Informatyki Stosowanej w Instytut Informatyki Stosowanej (o symbolu I 24).

Nazwa Instytutu w języku angielskim: Institute of Applied Computer Science.

czytaj więcej

Sukces Katedry

Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej zajęła w rankingu pierwsze miejsce spośród 37 Katedr. Ranking uwzględnia dodatni wynik finansowy za rok 2011, oraz łączną sprzedaż prac umownych i grantów na jednego pracownika.

czytaj więcej

Spotkanie Polskiego Centrum Kadrowo-Płacowego ze studentami PŁ

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 19 marca 2012 roku o godzinie 13:15 w Sali 320 Katedry Informatyki Stosowanej

czytaj więcej

Robot mobilny pola walki

Zaawansowana elektronika. Nowatorski system wizyjny. Budżet projektu: 5,5 mln zł.

czytaj więcej

Katedra Informatyki Stosowanej ma już 15 lat!

Zapraszamy do przeczytania sprawozdania z Jubileuszu XV lat Katedry Informatyki Stosowanej.

czytaj więcej

Sukces na Tajwanie

Zdobyliśmy jeden złoty i dwa srebrne medale w drugich World Cup of Computer Implemented Inventions na Tajwanie (24-27 sierpnia 2011 r.).

czytaj więcej

Studia podyplomowe

Katedra Informatyki Stosowanej oferuje naukę na studiach podylomowych dla absolwentów szkół wyższych.
Na pewno znajdziesz coś dla siebie - zobacz!

Atrakcyjne kursy z informatyki dla każdego!

Organizujemy atrakcyjne kursy z róznych dziedzin informatyki.
Dopasujemy się do dogodnej dla Państwa pory, w dni robocze oraz w weekendy - odwiedź nas!