kontakt    mapa strony  
    polski   english

Informatyka bez granic

 

 

Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej jako lider konsorcjum utworzonego ze Stowarzyszeniem Zwykłym pn. Mistrzowie Kodowania z siedzibą w Warszawie oraz Stowarzyszeniem I LOVE MATH z siedzibą w Brzezinach, realizuje projekt o nazwie: Informatyka bez granic, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr umowy projektu: POWR.03.01.00-00-T133/18.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przez 1520 niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego poprzez udział w działaniach dydaktycznych i kursach wakacyjnych, służących rozwijaniu wśród uczestników kompetencji pozwalających na aktywizację społeczną i zawodową, poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań, jak i pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej.

Zajęcia, skierowane są do 1900 dzieci i młodzieży w wieku 7 – 18 lat, przyczynią się do rozwijania wiedzy i umiejętności informatycznych, rozwijania pasji i talentów z dziedzin pokrewnych (Matematyki, Robotyki), wzbogacania oraz odkrywania nowych obszarów zainteresowań, zaspokajania ciekowości poznawczej oraz popularyzacji nauki, w szczególności w zakresie szerokorozumianej Informatyki.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez opracowanie programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych i kursów, wspólnie z organizacjami pozarządowymi (Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania, Stowarzyszenie I LOVE MATH) działającymi na rzecz edukacji, których doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu. 

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację, w latach 2019-2022, zajęć w ramach:

Liczba miejsc w projekcie, we wszystkich zadaniach, wynosi łącznie 2460.

Całkowita wartość projektu: 3 898 738,67 zł.,

kwota dofinansowania: 3 781 776,50 zł

w tym wartość dofinansowania ze środków UE: 3 285 856,95 zł.

Termin realizacji: 02.09.2019 – 31.08.2022

  

Strona WWW: https://informatykabezgranic.pl/

 

powrót do góry