kontakt    mapa strony  
    polski   english

Często zadawane pytania

 1. Jaki jest planowany termin początku zajęć?
  Zajęcia rozpoczynają się w momencie otrzymania liczby zgłoszeń wystarczających do utworzenia grupy (minimum 15 osób). Wówczas podany będzie wstępny termin pierwszych zajęć (pocztą elektroniczną lub telefonicznie) z tygodniowym wyprzedzeniem.
   
 2. Czy będzie to szkolenie, czy studia podyplomowe?
  Zajęcia będą miały formę szkolenia przygotowującego do zdobycia tytułu zawodowego: CCNA. Uzyskany certyfikat jest identyczny na całym świecie i wszędzie honorowany. Kursant zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych, która pozwoli mu na znalezienie zatrudnienia w branży związanej z administracją i projektowaniem sieci komputerowych.
   
 3. W jakim trybie prowadzone są zajęcia?
  Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym. Zajęcia realizowane są w formie wykładów, laboratoriów, konsultacji oraz tzw. samokształcenia. Kursant jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach wykładowych oraz laboratoriach. Pozostałe formy (konsultacje i samokształcenie) nie są obowiązkowe.
   
 4. Jaka wiedza wymagana jest od kursanta?
  Wymagane umiejętności jakie musi posiadać kursant to:
  • podstawy obsługi komputera,
  • podstawy z matematyki i fizyki z zakresu szkoły średniej,
  • umiejętność rozumienia angielskich tekstów technicznych (materiały szkoleniowe w języku angielskim).
 5. Czy jest możliwość rozpoczęcia kursu od semestru II?
  Nie ma takiej możliwości, ponieważ system egzaminowania Cisco nie pozwala na ominięcie egzaminów cząstkowych.
   
 6. Ile kosztuje egzamin?
  Cena uzależniona jest od kursu dolara i wynosi ok. 150 USD. Dla osoby, która uzyska min. 70% poprawnych odpowiedzi na egzaminie "exam voucher", Cisco oferuje voucher na 70% zniżkę na test Sylvan Prometric.
   
 7. Czy studenci podczas tych zajęć mają możliwość wykonywania prac instalacyjnych?
  Oczywiście. Studenci wykonują prace instalacyjne w laboratorium. Program zachęca studentów do zdobywania doświadczeń w tej dziedzinie podczas pracy przy lokalnych instalacjach sieciowych, a także do wykorzystywania innych okazji do dzielenia się wiedzą.
   
 8. Czy studenci będą musieli wydrukować sobie podręczniki z Internetu, czy też będą je kupować osobno?
  Ani studenci, ani instruktorzy nie będą drukować materiałów z Internetu, ponieważ zawierają one wiele filmów i animacji QuickTime (R) . Materiały online, w tym program szkolenia i podręczniki dla instruktorów, a także inne dokumenty pomocnicze, zaspokajają obecnie potrzeby instruktorów i studentów. Teksty towarzyszące, mimo że nie są niezbędne, są dostępne w wydawnictwie Cisco Press lub u lokalnych wydawców współpracujących z Cisco Press.
   
 9. Czy umiejętności nabyte w trakcie szkolenia zgodnie z programem przydadzą się studentom w obsłudze sieci komputerowych zbudowanych z wykorzystaniem sprzętu i technologii innych producentów?
  Oczywiście. O ile to tylko możliwe, program CNA nie jest związany z określonym producentem. Do ćwiczeń praktycznych i do zilustrowania niektórych tematów używany jest sprzęt Cisco, ale poza tym studenci uzyskują szeroką wiedzę na temat działania sieci, różnic między poszczególnymi typami produktów sieciowych, sposobów projektowania sieci oraz wyszukiwania i usuwania usterek, a także innych zagadnień ogólnych.
   
 10. Czy absolwenci szkoleń CCNA łatwo znajdą pracę?
  "Studium na temat braku wykwalifikowanych pracowników w dziedzinie sieci" ( A Study of Worldwide Networking Skills Shortage ) IDC, 12/00 -- ocenia, że w Polsce w 2003 r. niedobór specjalistów w dziedzinie sieci komputerowych wyniósł niecałe 40%. W liczbach bezwzględnych będzie to prawie 10 tys. miejsc pracy. Zdaniem klientów Cisco największym problemem jest znalezienie fachowców, którzy są w stanie projektować i utrzymywać coraz bardziej rozbudowywane sieci. Z tych względów posiadacze certyfikatów CCNA z pewnością łatwiej znajdą pracę.
   

powrót do góry


Redakcja:
Łukasz Sturgulewski
Artur Sierszeń
Roman Krzeszewski
Tomasz Kowalski
Rafał Wojciechowski
Radosław Adamus

Ostatnia modyfikacja:
2008-11-04 18:34:20, Marcin Raniszewski