kontakt    mapa strony  
    polski   english

Analogowy układ scalony VLSI do inteligentnej analizy danych pozyskiwanych z radarów krótko- i średnio-falowych

Projekt "Analogowy układ scalony VLSI do inteligentnej analizy danych pozyskiwanych z radarów krótko- i średnio-falowych" jest realizowany w ramach międzynarodowego konsorcjum, w którego skład, oprócz Instytutu Informatyki Stosowanej PŁ, wchodzą jednostki z Finlandii (VTT: Technical Research Centre of Finland Ltd.) i Francji (LNE: Laboratoire national de métrologie et d’essais), i który jest finansowany ze środków Unijnych w ramach programu CHIST-ERA. Celem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie specjalizowanego mikrosystemu służącego do detekcji i estymacji podstawowych parametrów życiowych: tętna i oddechu w przestrzeni monitorowanej z użyciem radaru mikrofalowego.

Obszarem prac Zespołu z IIS, kierowanego przez prof. Krzysztofa Ślota, jest opracowanie algorytmów inteligentnej analizy danych pozyskiwanych z radaru, pozwalającej na realizację zamierzonych funkcji i wykorzystujących koncepcje uczenia maszynowego. Przewidywane wykorzystanie opracowywanego urządzenia to między innymi poszukiwanie żywych osób w obszarach dotkniętych katastrofami (rumowiska), przeciwdziałanie przemytowi ludzi (detekcja obecności osób w przestrzeniach zamkniętych), czy monitorowanie stanu zdrowia osób przebywających w pomieszczeniu (np. domy opieki).

Strona projektu: https://chist-era-air.iis.p.lodz.pl/

 

Film

 

powrót do góry


Redakcja:
Piotr Łuczak
Krzysztof Ślot

Ostatnia modyfikacja:
2022-01-04 15:45:37, Krzysztof Ślot