Politechnika Łódzka
Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwiju Regionalnego
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Szanowni Maturzyści, zapraszamy na studia na naszym Wydziale.

Od roku akademickiego 2017/18 więcej godzin programowania.

  • języki skryptowe
  • Internet of Things
  • programowanie urządzeń mobilnych
  • systemy biznesowe (Java, C#)
  • systemy wizji komputerowej
  • systemy autonomiczne.
wykrzyknik
Specjalności i bloki obieralne na studiach inżynierskich
Inżynieria oprogramowania
Systemy sieciowe
ZAPRASZAMY!
Specjalności i bloki obieralne na studiach magisterskich
Sztuczna Inteligencja i Uczenie Maszynowe
Systemy rozproszone i platformy mobilne
Korporacyjne sieci komputerowe
Interaktywna grafika komputerowa
ZAPRASZAMY!
Instytut
Informatyki
Stosowanej
Politechniki
Łódzkiej
Institute of
Applied
Computer Science
Lodz University of
Technology
90-537 Łódź, ul. Stefanowskiego 18/22 | tel (+48) 42 631 27 50 | fax (+48) 42 631 27 55
IIS